Weidevogels

Nederland, Amstelveen, 27 maart 2017.

Het gaat slecht met de weidevogel ondanks alle inspanningen. Sinds 1960 is het aantal boerenlandvogels met 60 tot 70 procent teruggelopen. Het aantal patrijzen, zomertortels, ringmussen is gedecimeerd en van de grutto’s is twee derde verdwenen. Sommige vogelsoorten komen in grote delen van Nederland bijna niet meer voor blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze achteruitgang kan volgens CBS niet los worden gezien van de intensivering van de landbouw.

Foto: Jean-Pierre Jans

Leave a Reply