Stichting de Einder

Nederland, Amsterdam, 9 juni 2016.

Mirjam de Bontridder en Catherina Vasterling van Stichting de einder. Uitgangspunt van Stichting de Einder is dat het recht op leven niet tevens een plicht tot leven impliceert. Ieder mens heeft het recht om – met respect voor eenzelfde recht van zijn medemens – zijn leven op zijn eigen manier invulling te geven en ook om de duur ervan te bepalen.

Foto: Jean-Pierre Jans (Jean-Pierre Jans)

Leave a Reply