Ans Hekkenberg

Nederland, Utrecht, 12 mei 2016.

Ans Hekkenberg werkt bij FOM (stichting Fundamenteel Onderzoek der Materie) en is onlangs benoemd tot Ambassadeur voor het Techniek Pact. Zij probeert meisjes te stimuleren om voor een toekomst in de techniek te kiezen.

Foto: Jean-Pierre Jans (Jean-Pierre Jans)

Leave a Reply